Feriepraktik 2019 – dags att anmäla intresse!

Syftet med feriepraktik är att ge våra ungdomar en värdefull första arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Genom projektet har man kunnat erbjuda platser inte bara inom kommunala verksamheter utan även i näringslivet.

För sjunde året i rad genomför Västerviks kommun med stöd av Tjustbygdens Sparbank projektet Feriepraktik.

Förra året var 400 ungdomar ute på feriepraktik, och nu behöver man hjälp från er som är företagare att även denna sommar erbjuda alla som önskar en feriepraktikplats. En feriepraktikant blir en extra resurs i er verksamhet samtidigt som ni stödjer samhällsutvecklingen i Västerviks kommun.

Om ni tar emot två praktikanter betalar ni för en, den andra bekostas av Tjustbygdens Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Tar ni emot en praktikant så bekostar ni halva.

Anmäl ert intresse senast den 10 mars.

Titta in på www.vastervik.se/feriepraktik eller hör av er till praktikservice@vastervik.se  telefon 0490-25 41 45.

 

 

 

 

 

 

Om författaren