Digitala tjänster för kommunens invånare och företag

etjanst

Västerviks kommun fortsätter sin satsning på att utveckla digitala tjänster för kommunens invånare och företag. Från den första mars 2018 är det möjligt att anmäla sig till kommunens tomtkö via en digital tjänst.

– Genom att arbeta digitalt kan både en snabbare handläggning ske och vi uppnår en bättre kvalitet genom att vissa uppgifter kan hämtas från olika register, till exempel från Skatteverket. Detta i sin tur sparar handläggningstid och sänker kommunens kostnader, säger Christer Lundh administrativ chef för enheten för kommunservice, Västerviks kommun.

Den nya digitala tjänsten för att anmäla sig till kommunens tomtkö är först ut av de nya e-tjänsterna.

– Tjänsten har efterfrågats i flera kommuner och gör det enklare för den som vill anmäla sig till tomtkön. I e-tjänsten kan man med hjälp av e-legitimation bland annat anmäla sig till tomtkön, uppdatera sina kontaktuppgifter, kontakta handläggare, se sin plats i kön och begära utträde ur tomtkön. I framtiden räknar vi också med att kunna erbjuda en möjlighet att betala sin tomtköplats via denna tjänst, säger Christer Lundh.

Exempel på övriga digitala tjänster som kommer att lanseras för invånarna under året är:

  • möjlighet att beställa betyg
  • ansökan om ekonomiskt bistånd
  • ansökan om lotteritillstånd
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer

Västerviks kommun arbetar också med en e-tjänst som gör det möjligt att boka möten med olika handläggare inom kommunen digitalt.

Av de e-tjänster som tidigare släppts för invånarna är de mest använda:

  • anmälan/avanmälan till kulturskolans kurser
  • ansökan om skolskjuts.

För företagen lanserades kommunen under 2017 15 olika tjänster varav flera handlade om ansökningar av olika slag.

– Vi ser e-tjänster som en viktig service för kommuninvånarna. I början av 2018 hade över 1 400 kommuninvånare anmält sig till ”Mina sidor” på kommunens hemsida. Genom att göra detta skapar de sitt eget privata utrymme hos kommunen och kan via ”Mina sidor” följa de ärenden de digitalt har påbörjat med kommunen, säger Christer Lundh.

Västerviks kommuns e-tjänster

E-tjänst om anmälan till tomtkö

Information om tomtkö

 

För mer information kontakta:

Christer Lundh, administrativ chef, enheten för kommunservice Västerviks kommun

Telefon 0490-25 41 64

Mejl: christer.lundh@vastervik.se

 

Om författaren