Dialogmöte om framtida dagvattenhantering i Gamleby

Välkomna till dialogmöten om framtida dagvattenhantering i Gamleby och Västervik.

Framtidens dagvattenhantering står inför ett antal utmaningar. Dagvattensystemen behöver klara ett förändrat klimat med större variationer i flöden och mer intensiva regn utan att vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och havsvikar försämras. Dagvatten får inte heller riskera att förstöra byggnader. Framtidens dagvattenhantering behöver också vara kostnadseffektiv och kunna vara en resurs genom att bidra till attraktiva utemiljöer och olika ekosystemtjänster.

Vi vill ta del av era tankar om dagvatten och diskutera möjliga lösningar för en hållbar dagvattenhantering.

 

10 juni kl 14:30-16:00

Gamleby Fritidsgård, Åby Herrgård Gamleby

 

Föranmäl er gärna till  anders.froberg@vastervik.se

 

Dagvattenstrategi på remiss

Under våren 2019 (17 april – 30 juni) är förslag till Dagvattenstrategi och handlingsplan på remiss. Handlingar hittas på kommunens hemsida, Synpunkter mottages tacksamt från från privata fastighetsägare, olika verksamheter och intresserade kommuninvånare. Synpunkter ska vara skriftliga och sändas till Västerviks kommun Fabriksgatan 21 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

 

Välkomna!

 

Anders Fröberg, vattensamordnare

Västerviks kommun

 

Om författaren