Västerviks kommun är inne i ett skede då alla funktioner i samhället måste samla sig och hjälpa varandra. Därmed också näringslivet. Ständiga nulägesanalyser, dialog om behov, rätt avvägda insatser och underlättnader, praktisk information och utökad rådgivning är delar i en strategi att ta näringslivet genom Covid-19.

 

VÄSTERVIK FRAMÅT

Nedan kan du ta del av det som Västervik Framåt just nu jobbar med för att hjälpa företagen. Du finner även länkar till myndigheters och organisationers information som är användbar för dig som företagare. Vi har också samlat Covid-relaterade nyheter nedan.

 

BAROMETERN VÄSTERVIK
Västervik Framåt samlar just nu in näringslivets status och behov av hjälp genom Barometern Västervik. En webbenkät kommer att gå ut till samtliga företag varje torsdag så länge vi ser att det behovet finns.

FÖRETAGSAKUTEN
Företagsakuten är en ny tjänst från Västervik Framåt, finansierad av Tjustbygdens Sparbank. Att ha ordning och reda på ekonomin och känna en trygghet i att ha koll på alla siffror är helt avgörande för att man ska kunna fatta goda beslut inför framtiden och utveckla företaget i rätt riktning. I Covid-19 är det extra utmanande. I samarbete med Ludvig & Co och PwC kan du få upp till fem timmars ekonomisk – eller juridisk rådgivning – genom Företagsakuten i Västervik.

MARKNADSFÖRING
De initiativ som ditt företag idag gör är väldigt värdefulla för oss att ta del av. Det hjälper oss att samla alla de anpassade insatser som görs för att nå ut till era kunder. Vi vill hjälpa er i det arbete genom våra kanaler så gott vi kan. Mejla länkar och information till info@vastervik.com.

RÅDGIVNING/COACHING
Vår personliga och konfidentiella rådgivning intensifieras för att ge näringslivet hjälp att hitta lösningar samt guida i de lokala, regionala och nationella insatser som löpande implementeras. Våra kontakter här är peter.goransson@vastervik.com och jakob.franzen@vastervik.com (besöksnäringsföretag).

NÄTVERK
Västervik Framåt har en rad nätverk som tillsammans för en dialog vad just de kan göra tillsammans i detta tider. Här listar vi nätverken med kontaktinformation som ditt företag kan anmäla sig till om ni inte idag är med.

JUST NU
Västervik Framåt lägger stort fokus på att hjälpa näringslivet genom Covid-19. Förutom näringslivsrelaterad informationsinhämtning om Covid-19, enskilda samtal med företag och nätverksdialogerna ovan så håller vi håller vi en tät dialog med näringslivsrådet, Västerviks kommun och politik för att skapa en bild och kunna sätta in rätt lokala insatser för näringslivet.

VÄSTERVIK I COVID-19
vastervik.com har vi samlat information, utomhusaktiviteter och kreativa tips.


Nyheter

Digital frukost IFI: Tvister och avtal vid Covid-19

|Comments are Off
IFI – Institutet för informationsteknologi – erbjuder tillsammans med Cecilia Torelm Tornberg och Sandra Hansson från advokatbyrån MarLaw en livestreamad digital frukost  onsdagen den 8 april kl. 09:00-10:00. Denna morgon får du viktiga tips och råd gällande hur du och din...
Digital föreläsning
3
apr

Företagarna: Digitalt mötesrum rörande Covid-19 3/4

Nu kör Företagarna tredje veckan i rad ett digitalt mötesrum som handlar om läget rörande Covid-19 exklusivt just för dig som är medlem i Företagarna! Eftersom vi fortsatt har ett extraordinärt läge i Sverige och i vår omvärld som påverkar oss och speciellt dig som Företagare...
Webbsändning

Vinnovautlysning: Innovationer i krisens spår

|Comments are Off
Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin. Vinnova öppnar en utlysning för omställning i krisens spår. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför med den pågående coronaepidemin. Läs mer på...

Företagsakuten i Västervik – ny tjänst från Västervik Framåt

|Comments are Off
En rad insatser har redan lanserats av Västervik Framåt och Västerviks kommun för att försöka hjälpa näringslivet i Västerviks kommun under Covid-19. Nu adderar Västervik Framåt, med finansiering av Tjustbygdens Sparbank, ännu ett verktyg – Företagsakuten. En tjänst där företa...

Skatteexperten: så tar du del av regeringens krispaket

|Comments are Off
F-Plus är en nyhetssajt för företagsamma. Idag tipsar de om hur du tar del av regeringens nya krispaket. www.f-plus.se

Region Kalmar: Stödpaket till länets näringsliv

|Comments are Off
Region Kalmar län kommer att erbjuda företag i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19. Stöd till företag – regionkalmar.se >> Läs mer i länklistan som vi samlat på Näringslivet i Covid-19-sidan här på vår webbplats.

Almi lanserar Brygglån – från kris till hållbar framtid

|Comments are Off
Fredag 27 mars lanserar Almi ett Brygglån – överbrygga en period av svårigheter. Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period a...

Näringslivets påverkan av Covid-19

|Comments are Off
Förra veckan lanserade Västervik Framåt, Västerviks Kommun och näringslivsrådet i Västervik en rad förslag på åtgärder som ständigt uppdateras och adderas till utefter det som Covid-19 för med sig. En av åtgärderna var att tidigt och under hela Covid-19:s fortgång kunna fånga upp...

Aktuell lägesbild just nu, Västerviks kommuns beredskap är god

|Comments are Off
Just nu finns ingen allmän smittspridning i Västerviks kommun och Region Kalmar bedömer läget fortfarande som relativt lugnt. Kommunen ägnar sig åt förberedande och förebyggande åtgärder för att bättre kunna hantera ett förvärrat läge längre fram. – Västerviks kommuns...

Beslut från Västerviks kommun om att stödja lokala näringslivet med anledning av corona

|Comments are Off
Under tisdagseftermiddagen beslutade Västerviks kommuns krisledningsnämnd om en rad frågor som har med det lokala näringslivets situation i samband med spridningen av coronaviruset. En av de viktiga frågor som beslutades är att alla elever som nu studerar på distans ho...

Västervik i Covid-19

|Comments are Off
Under greppet ”Handla lokalt – handla med kärlek” så uppmuntrar även handlare, restauranger och övrig service i Västervik och Gamleby att tänka på dem under Covid-19. Västervik Framåt har en ständig dialog med näringslivet och besöksnäringen och uppdaterar sidan kontinuerligt....
12

Västerviks Kommun

Med anledning av coronaviruset samlas på kommunens webbplats information för dig som är företagare i Västerviks kommun, kring vilka åtgärder som Regeringen vidtagit för att minska de negativa effekterna för näringslivet.

Den här hjälpen finns: www.vastervik.se

Region Kalmar län

Region Kalmar län kommer att erbjuda företag i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19.

Stödpaket till länets näringsliv – regionkalmar.se

Verksamt

Här har vi samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. www.verksamt.se

Regeringen – krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterade den 16 mars fler åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det innefattar bland annat korttidspermittering och att svenska staten tar över sjuklöneansvaret i två månader: www.regeringen.se

Riksbanken

Riksbanken Finansiellt stöd från Riksbanken www.riksbanken.se

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket: www.skatteverket.se

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du här: www.folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab: www.forsakringskassan.se

Smittbärarpenning – Aktiebolag

Smittbärarpenning – Enskild firma

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av Covid-19-utbrottet: www.tillvaxtverket.se

Korttidsarbete - arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen finns hos Arbetsmiljöverket: www.av.se

Almi

Fredag 27 mars lanserar Almi ett Brygglån som är riktat till bolag med finansieringsbehov som en följd av coronaviruset. Brygglån www.almi.se

Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag ska särskilt prioriteras. www.almi.se

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. www.svensktnaringsliv.se

Företagarna

Råd och stöd till företag: www.foretagarna.se

F-Plus – Nyhetssajt för företagsamma

Skatteexperten: Så tar du del av regeringens nya krispaket
www.f-plus.se

Så kan du stresstesta ditt företag i Corona-tider:
www.f-plus.se

Svensk Handel

Coronavirusets påverkan på handeln www.svenskhandel.se