BID Storgatan/Stora torgetBID Storgatan Everday

En så kallad BID-process pågår för att göra området runt övre Storgatan och Stora torget mer attraktivt och levande.

Nulägesanlys

En nulägesanalys har gjorts området görs där fakta, styrdokument, enkäter och analyser sammanställs. Länk till nulägesanalys >>

Everday gjort en enkätundersökning där fastighetsägare, tjänstemän i kommunen, handlare, kaféägare, frisörer, mäklare och andra hyresgäster har lämnat sina tankar och idéer om området. Läs gärna sammanställningen som visar på många spännande möjligheter. Länk till enkätsvaren >>

Dessutom har en kundenkät gjorts via Facebook där invånare lämnat synpunkter, tankar och idéer. Länk till enkätsvar >>

Affärsplan och handlingsplan

Efter nulägesanalysen ska en affärsplan göras med en handlingsplan där man genomför saker allteftersom. Tillsammans.

Projektet

Projektet BID övre Storgatan/Stora torget drivs av Västervik Citysamverkan/Västervik Framåt med hjälp av Svenska Stadskärnor. Projektet finansieras av Fastighetsägarna GFR och Västervik Citysamverkan (Västerviks kommun, Fastighetsägare i Västerviks stad, Västerviks Handel och Västerviks Restaurangnätverk). Projektet syftar till att vi gemensamt; fastighetsägare, handlare, företagare, organisationer och kommunala företrädare kommer fram till hur området kan utvecklas och bli mer attraktivt och levande. Arbetet görs parallellt i Gamleby, Överum, Åtvidaberg och Linköping under arbetsnamnet BID 35:an

Vad är BID-modellen?

BID är en förkortning för Business Improvement District och kommer ursprungligen från Kanada. Syftet är att utveckla städer, orter, platser och destinationer, vilket sker med gemensamma krafter för att stärka det valda BID-områdets affärsverksamheter och attraktion. Med BID-modellens organiserade samverkan når man resultat som inte kan åstadkommas på egen hand.

BID-modellen genomförs i en strukturerad coachande process som Svenska Stadskärnor nyligen utvecklat för att passa svenska förhållanden. Den fokuserar på platsutveckling baserat på forskning och spetskompetens samt över 20-års erfarenhet av stads-, plats- och ortsutveckling.

Modellen bygger på en organiserad samverkan och förtroende mellan offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare, boende). Processen är uppdelad i åtta steg med fem fokusområden, där alla intressenter enas kring en gemensam vision och målbild följt av en affärsplan, finansieringsmodell och budget