CityKompetens

För företag inom handel och service

Grundläggande förinspelade utbildningar i Instagram, Facebook och visual merchandising. Steg för steg med det mesta du behöver kunna för att bli ett steg vassare. Vänder sig i första hand till dig som jobbar inom handel.

Utbildningarna, som på ett både informerande och inspirerande sätt ger dig ny kunskap, ligger på en digital utbildningsplattform.  Upplägget är tänkt att vara optimalt för dig som företagare som i din egen takt, och vid tidpunkter som passar dig, kan titta på de olika filmsekvenserna, prova dem i din verksamhet och kunna se olika avsnitt vid fler tillfällen om du önskar.

Digitaliseringen och utvecklingen har gått i en rasande takt i spåret av coronapandemin. Omställningen för handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan har varit avgörande för deras överlevnad. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya affärsmodeller. Som ett stöd i den omställningen har man nu tagit fram ett utbildningspaket för företag inom handel.

Anmäl dig här för att få tillgång till utbildningsplattformen

 

Utbildningen är medfinansierad av Tillväxtverket och Region Kalmar Län.

 

Om författaren