Investeringsstöd inom Klimatklivet – Sweden is saving planet earth!

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Önskade effekter är också spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt en positiv påverkan även...
Läs mer

Nya pandemilagen – information kommunens företag

NYA TILLFÄLLIGA PANDEMILAGEN – INFORMATION TILL FÖRETAGARE Riksdagen beslutade om en tillfällig pandemilag 8 januari. Syftet är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföra...
Läs mer

Söker ditt bolag kapital?

Intresseanmälan fram till den 24 januari! Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 24 januari tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital...
Läs mer

Var med och hitta nya lösningar för cirkulärt byggande

Digitalt hackathon Byggsektorn är en av de sektorerna som använder mest resurser i Europa. Om man använder livscykelperspektivet står sektorn för: ungefär hälften av allt material som utvinns, hälften av den totala energikonsumtionen, en tredjedel av vattenkonsumtionen, en...
Läs mer

Starta eget-kurs våren 2021

Vill du starta eget? Lär dig grunderna i budget, bokföring skatter, finansiering, marknadsföring och mycket mer. Till våren planerar vi kunna erbjuda dig vår lärorika kvällskurs i starta eget där du lär dig grunderna i eget företagande. Kursstarten är planerad till slutet av...
Läs mer

AI, gig-ekonomi, digitalisering och självledarskap

Kalmar Science Park bjuder in till Zoom-seminarium om: En ny tideräkning i arbetslivet? AI, gig-ekonomi, digitalisering och självledarskap, det är några av de trenderna som omformade arbetsmarknaden redan innan krisvåren 2020. Sedan kom coronapandemin och utlöste en rekordsnab...
Läs mer

Näringslivsfrukosten: Hur klarar sig handel och service genom corona?

Nu är det åter dags för en coronaanpassad, digital näringslivsfrukost. Denna gång med handel och service i fokus. Vi träffar nationella experter inom handel, får en regional utblick samt möter våra lokala företagare. Vi sänder frukosten live på Facebook och du är välkommen att...
Läs mer

Barometern v. 48 – Mätning av Västerviks näringslivs påverkan av coronakrisen

Den här veckan har Västervik Framåt ställt två generella frågor till hela näringslivet och två specifika frågor till tillverkningsindustrin i sitt undersökningsverktyg Barometern. En tillverkningsindustri som ser ett behov av samverkan. Något som Västervik Framåt inom kort skall...
Läs mer

Bli en aktiv informatör på nätet – kostnadsfri digital introduktion

13 januari är fulltecknad! Bli en aktiv informatör på nätet – en kostnadsfri digital introduktion med Mikael Lembke, GTV Gamleby Att jobba med information på nätet kan många gånger kännas tungt och svårt. Det är mycket att tänka på. Västervik Framåt erbjuder i samarbete med GTV –...
Läs mer

Företagsforum: Digitalisering för framtiden 7/12 och 15/12

IVAs Smart industri bjuder in till Företagsforum: Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Behövs nya samarbeten med företag och kunder för...
Läs mer