Hur gör vi centrala Överum attraktivare att besöka?

overum piazzan

Sista svarsdag är den 15 januari.

Hur kan vi gemensamt göra centrala Överum attraktivare att besöka? Västervik Framåt startar nu ett BID-projekt – Business Improvement Development – med fokus på centrala Överum.

Avsikten är att samla de som har intresse att utveckla området, i första hand fastighetsägare och de som driver verksamheter i fastigheterna, och gemensamt ta fram en plan för framtida utveckling. Projektet bygger på samma metodik som används för motsvarande projekt i Gamleby och Västervik.

Enkät till dig som bor, arbetar, studerar i Överum eller av någon annan anledning besöker Överum.

I ett första steg kommer en enkätundersökning att genomföras under jul- och nyårshelgerna.

Svara gärna på enkäten här.

 

OM PROJEKT BID ÖVERUM

Projektet pågår fram till sommaren 2019 och finansieras av, CNH Industrial Sweden AB, SPH AB, Norra Tjust Pastorat och El & Automation AB, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden samt Västerviks kommun. Projektet ingår i BID gruppen Nya 35an och stöttas av Svenska Stadskärnor AB. En kickoff är planerad till mitten av februari 2018, där resultatet av konsumentundersökningen kommer redovisas och fungera som underlag för identifikation av framtida utvecklingsinsatser.

 

 

Om författaren