BID: Framtida utveckling Gamleby 31/1

Inbjudan möte 

Torsdag 31 januari 18:30

Plats: Fritidsgården Gamleby (Åby herrgård)

Vi hälsar dig som antingen driver en verksamhet och/eller äger en ”intäktsgenererande” fastighet i Gamleby välkommen till detta möte. För Gamlebys nuvarande och framtida utveckling har du en stor roll.

De senaste åren har företagsamheten i Gamleby ökat sin omsättning. Under samma period har Gamleby också gått igenom en strukturomvandling där omsättningen i vissa branscher har gått ner och i andra ökat – en strukturomvandling som idag sker i hela Sverige.

Under 2017 och 2018 har vi arbetat med ett BID-projekt i Gamleby. I det projektet har vi tittat på olika områden och fokuserat på:

  • Varumärke – vad ska Gamleby kännetecknas av?
  • Utbud – butiker, service, aktiviteter, upplevelser
  • Plats – funktion, utseende, utformning
  • Tillgänglighet – framkomlighet, öppettider
  • Rent, tryggt och säkert

För att Gamleby ska fortsätta att utvecklas behövs att verksamheter och människor arbetar tillsammans. På mötet kommer vi att presentera:

  • Slutsatserna från BID-projektet – förslag på fortsatt utveckling för Gamleby
  • Varumärke och profil för Gamleby – förslag på hur Gamleby kan marknadsföras
  • Samverkan i Gamleby – hur arbetar vi vidare

Vår vision om framtiden är en by där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet och stolthet över att leva, arbeta och bo. Gamleby fyller en viktig roll i kommunens utveckling som en knutpunkt för den norra delen av kommunen och ska fortsätta att ha ett utbud av service, handel och kommunikationer som är större än vad som är normalt för en ort av Gamlebys storlek.

Om du delar den visionen är du hjärtligt välkommen!

BID centrala Gamleby     Gamleby Företagarförening     Västervik Framåt AB

Anmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag/organisation

E-post (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

 

Om författaren