Besöksnäringen alltmer betydelsefull för länets utveckling

besoksnaring talt

I december fattade strukturfondsdelegationen beslut om att bevilja Regionförbundet drygt 6,5 miljoner från EU:s regionala fond till projektet Växande besöksnäring.  Tillsammans med Regionförbundets medel omsluter projektet totalt 13 miljoner kronor under perioden 2018-2020.

I projektet kommer företag att erbjudas stöd till affärsutveckling. Man kommer även utveckla samverkan med det företagsstödjande systemet samt med akademin.

Under perioden kommer man också titta på hur vi inom den nya organisationen Region Kalmar län tillsammans med kommuner och näringsliv med flera ska arbeta med att utveckla besöksnäringen.

Projektet har fått ett mycket positivt mottagande hos flera företag. På nationell nivå har ett förslag till nationell strategi för besöksnäringen tagits fram. De föreslagna områdena som strategin lyfter fram ligger väl i linje med det vi i Kalmar län arbetar med idag men också det vi själva behöver utveckla. Områden som lyfts fram är bland annat digitalisering, kompetensförsörjning samt måltids-, kultur- och naturturism.

Regionförbundet har förslaget på remiss och svar ska lämnas i april.

Om författaren