Behöver ditt företag kaptital för expansion?

Söker ditt bolag kapital för att kunna expandera? Intresseanmälan fram till den 14 januari!

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 14 januari tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydostregionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Anmälan

Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@kalmarsciencepark.se
Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mejl. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig. Investeringsträffen för utvalda företag är i Kalmar den 10 mars 2020.

För vem?

  • För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, mm. I första hand bolag i Kalmar- och Kronobergs län.
  • Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
  • Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Hur går det till?

Arbetsgången inför en investerarträff kan du läsa om HÄR!

Om Investerare Sydost
I Sydostregionen har vi tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län under 2012 startat Investerare Sydost. Ett nätverk som består idag av en lista på 160 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartner.

Info / kontakt
Mats Olsson,
Kalmar Science Park
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
070-521 16 94
www.investeraresydost.se

Om författaren