Advisory board sjösätts

Ett forum för strategiska frågor för besöksnäringen i Västervik har återuppstått under nytt namn. Advisory Board, ersätter Destinationsgruppen 2.0 som finns beskriven i turismstrategin. För företagen i Västervik finns flera olika mötesplatser med olika syften, till exempe...
Läs mer

Dags för kampanjen Juligare jul!

Efter marknadsrådet med flera av våra aktörer runt om i kommunen satte vi en plan för marknadsföringen under december. Helsidesannonser i Västerviks-Tidningen, rinkannonsering i Västervik-Posten och Corren, en tryckt folder (som distribueras ut i dagarna) och Facebookannonsering...
Läs mer

Västervik – Årets landsbygdskommun 2015!

Organisationen Hela Sverige ska leva delar varje år ut utmärkelsen Årets kommun och 2015 tar Västerviks kommun emot priset. På kommunens presskonferens meddelade Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun det mycket glädjande beskedet. Kommunalrådet Tomas Kronstål: –...
Läs mer

Spännande studentuppdrag på Axalta

Bilden från vänster: Studenterna Sebastian Mausolf, Marcus Johansson och Per Vannerberg, Axalta. Det pågår ett spännande studentuppdrag på Axalta Powder Coating Systems Nordic AB i Västervik. Samarbetet mellan Axalta och LiU-studenterna Sebastian Mausolf och Marcus Johansson har...
Läs mer

Tempen togs på turismen

Den 14 oktober samlades ett 30-tal personer på branschdagen för besöksnäringen. Dagens rubrik var ”Turisttempen i Västervik 2015”. En stor del av träffen ägnades åt Turismstrategi 2020. Niklas, Christina, Sara, My och Annika från Västervik Framåt berättade vilka insatser som är...
Läs mer

Nätverkande – viktigt erfarenhetsutbyte

Ett nätverk kan se olika ut. Ibland är det helt informellt och uppstår spontant i olika sammanhang och ibland är ett nätverk lite mer organiserat där det finns sammankallande som bjuder in till träffar med en agenda. Nätverk bygger på frivillighet, ger ofta ett erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Västervik lanserar satsning på jobben

Det finns massor att lyfta fram i Västerviks utbud – besöksanledningarna är otaliga, handelsutbudet är unikt och varierat, näringslivet är rikt och på tillväxt. Nu har turen kommit till att satsa lite extra på jobben. Det har förhoppningsvis inte undgått någon att Västervi...
Läs mer

Civilingenjörsstudenter till Pentronic

Pentronic på tur att ta emot nyfikna civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet! I slutet av september fick Pentronic AB besök av fyra civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. En studerar maskinteknisk inriktning och de övriga med inriktning industriell...
Läs mer

Uppstart av studentuppdrag på Totebo AB

Måndagen den 21 september välkomnade Totebos vd Martin Johansson fyra studenter från Linköpings universitet. Under den kommande månaden kommer studenterna, som påbörjat sitt fjärde studieår på Civilingenjörsprogrammet med inriktning Industriell ekonomi, att genomföra en analys av...
Läs mer

Framtida samarbeten mellan Västerviks sjukhus och LiU

Det händer spännande saker inom samverkan med LiU! I mitten av september tog Margareta Karlsson, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet emot Magdalena Skogholt, LiU-ambassadör och kompetensutvecklare på Västervik Framåt och Pär Westrin,...
Läs mer