Att anställa med lönestöd

Idag är det många företag och arbetsgivare som skulle behöva ta in en extra person i företaget för att kunna växa men som inte riktigt ser att man klarar det ekonomiskt till att börja med. Då finns stödet ” Anställa med lönestöd” att tillgå.

Läs igenom pdf:en Anställa med lönestöd eller direkt på Arbetsförmedlingen – Att anställa med lönestöd.

Behöver du hjälp kontakta Larry Wijk

Ibland ser inte kompetensen ut som du först tänkt dig. Ibland hittar du den du söker i rullstol. Ibland talar personen ett annat språk, har ont i ett knä eller är det en person som varit arbetslös länge. Det kan ställa dig som arbetsgivare inför nya utmaningar. Men med hjälp av våra olika anställningsstöd kan vi hjälpa dig.

För att du ska hitta den bästa för jobbet är det bra om du får stödet och tiden du behöver. Syftet med Arbetsförmedlingens anställningsstöd är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Då får vi en inkluderande arbetsmarknad och ger också fler människor en ärlig chans.

Arbetsförmedlingen erbjuder många olika anställningsstöd till exempel:

Anställ med ekonomiskt stöd

  • Introduktionsjobb (lämpar sig när ditt företag till exempel behöver rekrytera inom ett bristyrke.)
  • Nystartsjobb (när du anställer någon som varit utan arbete länge)
  • Yrkesintroduktion (anställ någon som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos er)
  • Mera information och andra stöd  finns på: arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod

 

Vill du veta mer eller är intresserad, kontakta din lokala företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen:

Larry Wijk, 010- 88 57 96, larry.wijk@arbetsformedlingen.se

 

Om författaren