Arbetsmarknadsdag – Gröna näringar 26/11

ARBETSMARKNADSDAG FÖR GRÖNA NÄRINGAR I NORRA KALMAR LÄN

Måndag 26 november 2018

– Heldagsseminarium på Gamlebygymnasiet i Gamleby

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar! De gröna näringarna är hetare än någonsin. Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Frågorna nedan kommer vi att belysa under en heldag med en moderator som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare inom lantbruk, skogsbruk, livsmedels- och träindustrin och trädgårdsbranschen i Kalmar län.

  • Hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Kalmar län?
  • Vilka jobbvägar finns?
  • Hur utbildar man sig?
  • Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning?
  • Hur ser framtiden ut för gröna jobb?

Inbjudan som pdf

bild arbetsmrkdag grona naringar

 

Om författaren