Additiv tillverkning

IUC, RISE OCH MITTUNIVERSITETET bjuder in till teknikworkshop!

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 30 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller additiv tillverkning (AM). Denna teknik passar väl in i en värld av snabba förändringar och workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka typer detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Workshopen leds av Lars-Erik Rännar, professor i maskinteknik med inriktning additiv tillverkning, som har forskat inom området under 20 år.

 

AGENDA 
08.25 – Välkomna att logga in
08.30 – Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Menti-frågor
08.50 – Additiv tillverkning med industriella exempel och bensträckare
10.15 – PAUS
10.30 – Gruppdiskussioner
11.00 – Uppföljning och redovisning
11.15 – Framtidsspaning
11.45 – Additivt Teknikcenter i Hultsfred
11.50 – Summering och reflektioner12.00 – Avslutning

 

När: Onsdag 21 oktober kl. 8:25 – 12:00

Var: Anslut till workshoppen via Zoom-länk, skickas efter anmälan
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 15 oktober
Läs mer

 

Anmäl här
Om författaren