Möte Restaurangnätverket

Välkommen på möte med Restaurangnätverket! Datum:  6 maj Tid: 15.00 – 16.30 Plats: Via Teams eller i rådhuset Västervik Framåt Agenda: Dialog med Västerviks kommun, representanter från kommunledningen deltar Torghandelsutredning. Sofia Hjertqvist och Richard Ljunggren p...
Läs mer