Behöver ditt företag kaptital för expansion?

Söker ditt bolag kapital för att kunna expandera? Intresseanmälan fram till den 14 januari! Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 14 januari tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydostregionen som...
Läs mer