VSM – Värdeflödesanalys 11/11

FRISTÅENDE KURS, AVANCERAD NIVÅ CAMPUS VÄSTERVIK – HÖGRE STUDIER I SMART FORMAT Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering? I denna kurs utbildas man inom metodike...
Läs mer

DFA – Monteringsvänlig konstruktion 30/9

FRISTÅENDE KURS, AVANCERAD NIVÅ Behöver företagets produkter rationaliseras utifrån dess monteringseffektivitet och ingående komponenter? Under kursen kommer deltagarna förstå hur man kan förbättra och anpassa produktdesignen för enkel och kostnadseffektiv montering. Kursen...
Läs mer