Lönsamheten fortsätter att stiga för Sveriges småföretagare

Pressmeddelande från LRF Konsult 2018-10-09   Starkt konjunkturläge och fortsatt digitalisering är faktorer som påverkar lönsamheten för Sveriges småföretagare. Det visar LRF Konsults rapport  Småföretagens lönsamhet, som prognostiserar utifrån rullande tolvmånaderssiffror...
Läs mer