Förslag till parkeringsstrategi från Västerviks kommun på remiss

Skicka eventuella synpunkter till vasterviks.kommun@vastervik.se senast 18 februari 2018. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2017-11-27, § 425 att remittera ett förslag till parkeringsstrategi för Västerviks kommun. Förslaget är resultatet av ett tidigare uppdrag från...
Läs mer

Småland först ut i landet med regional skogsstrategi

Den 25 januari presenterades en skogsstrategi för Småland som är först ut i landet. Strategin har tagits fram i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, länsstyrelserna i de tre länen samt ett antal andra aktörer och...
Läs mer

Besöksnäringen alltmer betydelsefull för länets utveckling

I december fattade strukturfondsdelegationen beslut om att bevilja Regionförbundet drygt 6,5 miljoner från EU:s regionala fond till projektet Växande besöksnäring.  Tillsammans med Regionförbundets medel omsluter projektet totalt 13 miljoner kronor under perioden 2018-2020. I...
Läs mer