Studentuppdrag och febril aktivitet i Ankarsrum

Inom Ankarsrum Motors pågår sedan ca 1,5 år tillbaka en långsiktig satsning med att implementera Leankonceptet i företaget. Lean är en filosofi som började utvecklats av Japanska Toyota i slutet av 1940-talet. Grundfilosofin inom Lean handlar om att bli en lärande organisation...
Läs mer