Society Quest: Hur får vi ett mer inkluderande samhälle för äldre?

Äldre idag blir allt ”yngre” samtidigt som de blir allt fler. Många måste arbeta längre för att finansiera den gemensamma välfärden. Vi behöver hitta användbara strategier och se nya möjligheter för att möta denna utmaning på ett optimalt sätt. Välkommen till Society Quest inom...
Läs mer

Gott exempel på studentuppdrag – Gränsö slott

Samverkan mellan näringslivet i Västervik och Linköpings Universitet blomstrar, ytterligare studentsamarbeten pågår. Västervik Framåt träffar fyra fjärdeårsstudenter som läser kursen Integrerad företagsplanering på Civilingenjörsprogrammets inriktning Industriell ekonomi på LIU...
Läs mer

Söker ni styrelse, vd, nyckelpersoner? Venture Arena 17/5

Har ditt företag behov av kompetens eller av kapital? Söker ni vd, styrelse eller nyckelpersoner med delägande? Nu har ni möjlighet att pitcha er verksamhet och behov för en publik bestående av över 250 entreprenörer. Evenemanget brukar vara mycket lyckat med många lyckade...
Läs mer