Besöksnäring, företagsutveckling och näringslivsservice under samma tak

Västervik står inför stora utvecklingsmöjligheter. I januari 2014 förvärvade Västervik Framåt AB nya uppdrag och arbetar idag med frågor som spänner över alla områden som är centrala för att skapa tillväxt – näringsliv, besöksnäring, handelsplatsutveckling, företagsetableringar,...
Läs mer