Knapp_Starta
Knapp med text utveckla som länkar till tjänsten utveckla
Knapp_Etablera

Nyheter

Digital tillgänglighetsguide inom Småland

Inom kort drar arbetet igång med att skapa och implementera en digital tillgänglighetsguide med tillhörande mobil lösning inom Småland och Öland. Syftet är att visa vilka besöksmål, aktiviteter, boendeanläggningar...
Läs mer

Inspirationsdag – tema kvalitetsutveckling och logistik!

Inspirerande eftermiddag – tema kvalitetsutveckling och logistik! Gästföreläsningar av  Ankarsrum Motors, Pentronic och LiU 2 februari kl 13:30- ca 15:30 Campus Västervik   Erfarenheter från studentsamarbete...
Läs mer

Projekt Feriepraktik fortsätter

Så här års kan sommaren kännas avlägsen, men Västerviks kommun förbereder redan praktikplatser inför sommarlovet. Feriepraktik har varit mycket uppskattat tidigare år och projektet fortsätter nu under 2017....
Läs mer

Tillsammans för vi Västervik framåt

Västervik Framåt arbetar för hela Västervik. Allt ryms inom ett tak – det vill säga att man nu har hela uppdraget att arbeta för tillväxt i Västervik vare sig det gäller turism, besöksnäring, inflyttning, kompetensförsörjning, företagsetableringar, handels- och stadsutveckling . Vår vision är att tillsammans föra Västervik framåt för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta och driva verksamhet i.

Våra tre större verksamhetsområden

vastervik.com Banner