Knapp_Starta
Knapp med text utveckla som länkar till tjänsten utveckla
Knapp_Etablera

Nyheter

Vill du leda Västervik in i framtiden? Vi söker ny vd

Vill du ta stafettpinnen som vd för att vidareutveckla Västerviks unika och progressiva näringslivsbolag? Västervik Framåt har genomgått stora förändringar de senaste åren. I januari 2014 skapades det ”nya...
Läs mer

Händer i veckan på Västervik Framåt

Vecka 22  31 maj–3 juni – Möte med LiU-avtalspartners – Affärsutvecklingsuppdrag – Vill du leda Västervik in i framtiden?  Vi söker ny vd. Annonsering på LinkedIn och Facebook ̵...
Läs mer

Hur fungerar ert styrelsearbete?

En styrelse ska inte vara en statisk del utav bolaget utan ska ha den kompetens som bolaget efterfrågar för kommande utmaningar.  Det kan vara bra att ta in externa ledamöter som hjälper dig som ägare a...
Läs mer

Tillsammans för vi Västervik framåt

Västervik Framåt arbetar för hela Västervik. Allt ryms inom ett tak – det vill säga att man nu har hela uppdraget att arbeta för tillväxt i Västervik vare sig det gäller turism, besöksnäring, inflyttning, kompetensförsörjning, företagsetableringar, handels- och stadsutveckling .

Vår vision är att tillsammans föra Västervik framåt för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta och driva verksamhet i.

Verksamhetsområden

Västervik.com Banner